IVAN BALASHOVEl administrador de eventosTel: +7 (915) 00 16 319Skype: balashov23
NINA VERZHBOLOVICHOrganizacion de conciertos, giras artisticas, los opportunidades de colaboración

Tel in Tel Aviv: +972 58-882-7100

E-mail: info@sandtheater.com

Skype: TEANA-07